www.BOIKOTAS.lt

Kovokime vertybių kovą kartu!

Titulinis

www.BOIKOTAS.lt – tai pilietinė ne pelno siekianti iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas šviesti Lietuvos visuomenę apie organizacijas ir asmenis, kurie daro žalą Lietuvos valstybei puldami ir griaudami daugeliui Lietuvos žmonių priimtinas vertybes bei organizuoti vieningą boikotą jų atžvilgiu.

Kas yra boikotas?

Boikotas (angl. boycott) – politinė, ekonominė ar moralinė kovos forma, kada visiškai ar iš dalies nutraukiami santykiai su atskiru asmeniu, organizacija, įmone, valstybe ar valstybių koalicija, tokie, kaip bendravimas, priėmimas į darbą, prekyba, skolinimasis ir pan.

Boikotas - visiškas arba dalinis ekonominių santykių nutraukimas, atsisakymas pirkti arba tiekti prekes, tarptautinės prekybos su kuria nors šalimi uždraudimas.

Boikotas - politinis ir ekonominis kovos būdas, visiškas ar dalinis santykių nutraukimas. 

Politinis boikotas pasireiškia valstybės ar valstybių grupės atsisakymu užmegzti arba palaikyti diplomatinius santykius su kuria nors kita valstybe ar valstybių grupe. Iki 1924 m. Vakarų pasaulio valstybės nepripažino sovietų Rusijos ir neužmezgė su ja diplomatinių santykių. Ekonominis boikotas pasireiškia ekonominių santykių nutraukimu. Jis dažnai papildo politinį boikotą. Vidaus gyvenime boikotas pasireiškia atsisakymu dalyvauti rinkimuose arba atsisakymu dirbti boikotuojamoje įmonėje, arba pirkti tos įmonės prekes. 

Kodėl reikalingas boikotas?

Tai yra būdas išreikšti nepritarimą organizacijoms ar pavieniams asmenims, kurie griauna mums brangias vertybes ir bandyti juos sustabdyti.

Siekdami visuomenei svarbių tikslų savo veikloje boikotą pritaikė tokie garsūs žmonės kaip Martinas Liuteris Kingas kovodamas už juodaodžių teisės JAV ar Mahatma Gandis kovodamas už Indijos nepriklausomybę. 

Istorija rodo, kad boikotas yra veiksminga ne smurtinė forma išreikšti savo poziciją ir kovoti už mums brangias vertybes. 

Kviečiame boikotuoti šiame puslapyje nurodytas organizacijas ir pavienius asmenis!

Taip pat kviečiame informuoti apie organizacijas ar pavienius asmenis, kurie griauna šiame puslapyje įvardintas mums brangias vertybes ir kuriuos turėtume visi kartu vieningai boikotuoti!